Trang chủ > Học bổng - Du học > Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ

Xét cấp học bổng Marphavet cho sinh viên năm học 2017-2018

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

                          _____________________

Số: 51 /HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Marphavet

cho sinh viên năm học 2017-2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________ 

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa     

 

Năm học 2017-2018, Công ty CP Thuốc Thú y Đức Hạnh Marphavet tài trợ 30 suất học bổng Marphavet cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 2.500.000 đồng (gồm tiền mặt và 01 khóa học Kỹ năng mềm tại Trung tâm Kỹ năng mềm). Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 đạt từ Khá trở lên.

Ưu tiên sinh viên thuộc các đối tượng sau:

-    Sinh viên khuyết tật, mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn;

-    Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoặc thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;

-    Sinh viên thuộc các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nghiêm trọng bởi mưa lũ (có xác nhận của cơ quan địa phương);

STT

Khoa

Số lượng (suất)

Ghi chú

1

Quản lý đất đai

2

 

2

Kinh tế và Phát triển nông thôn

3

 

3

Môi trường

1

 

4

Sư phạm và ngoại ngữ

1

 

5

Thú y

3

 

6

Nông học

3

 

7

Kế toán và Quản trị kinh doanh

3

 

8

Công nghệ sinh học

2

 

9

Công nghệ thực phẩm

2

 

10

Công nghệ thông tin

2

 

11

Cơ điện

3

 

12

Thủy sản

1

 

13

Lý luận chính trị và xã hội

1

 

14

Chăn nuôi

3

 

 

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết để làm hồ sơ tham dự xét cấp học bổng. Danh sách sinh viên đề nghị được nhận học bổng Marphavet đề nghị các Khoa lập theo mẫu đính kèm, gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 15/11/2017.

Hồ sơ bao gồm:

-    Sơ yếu lý lịch (có ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương);

-    Bảng điểm năm học 2016-2017 (có xác nhận của Ban QLĐT);

-    01 bản photo Thẻ sinh viên;

-    01 bản photo Chứng minh thư;

-    Giấy xác nhận ưu tiên (photo công chứng): khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn,… (nếu có)

Chi tiết liên hệ: P101, Nhà hành chính (SĐT: 024.6261.7528)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTCT và CTSV.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hải

 

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT