Trang chủ > Công tác sinh viên

Công tác sinh viên

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019
18/02/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - mã trường HVN (trước đây là trường Đại học Nông nghiệp I) là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đa ngành, đóng trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 với 5.996 chỉ tiêu.
> Xem thêm
Nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2019 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo
18/02/2019
THÔNG BÁO V/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2019 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo
> Xem thêm
Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019
13/02/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019
> Xem thêm
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2018
10/01/2019
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2018
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT