Trang chủ > Công tác sinh viên > Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Danh sách sinh viên hưởng chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2022-2023
25/12/2022
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc các đối tượng được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2022-2023
> Xem thêm
V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách năm 2021
29/07/2021
V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách năm 2021
> Xem thêm
THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách trong kỳ 1 năm học 2020-2021
29/07/2021
V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách trong kỳ 1 năm học 2020-2021
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT