Trang chủ > Công tác sinh viên > Đánh giá điểm rèn luyện

Đánh giá điểm rèn luyện

Công văn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2020–2021,
29/07/2021
Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2020–2021
> Xem thêm
Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Học kỳ 2 năm học 2018-2019
03/10/2019
Ban CTCT&CTSV tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Học viện trước ngày 30/9/2019.
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT