Trang chủ > Công tác sinh viên > Khen thưởng – Kỷ luật

Khen thưởng – Kỷ luật

Quyết định khen thưởng cho sinh viên hệ đại học chính quy được cấp bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi đợt xét tháng 3 năm 2021
29/07/2021
Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 10 sinh viên hệ đại học chính quy được cấp bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc và 80 sinh viên hệ đại học chính quy được cấp bằng tốt nghiệp loại Giỏi đợt xét tháng 3 năm 2021
> Xem thêm
Quyết định khen thưởng cho sinh viên hệ đại học chính quy được cấp bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi đợt xét tháng 12 năm 2020
29/07/2021
Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 01 sinh viên hệ đại học chính quy được cấp bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc và 30 sinh viên hệ đại học chính quy được cấp bằng tốt nghiệp loại Giỏi đợt xét tháng 12 năm 2020
> Xem thêm
Quyết định khen thưởng sinh viên
29/07/2021
Tặng giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân thuộc Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội trao tặng giải thưởng, danh hiệu và các cá nhân đạt danh hiệ
> Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác thể dục thể thao sinh viên năm 2020
29/07/2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác thể dục thể thao sinh viên năm 2020
> Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng “Sinh viên Giỏi” năm học 2019-2020
29/07/2021
Công nhận 97 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” và 685 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” năm học 2019-2020
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT