Trang chủ > Liên hệ

Giới thiệu

Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Địa chỉ: P101-P104 Tầng 1 - Tòa nhà Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
024.6261.7528 - 024.6261.7503
ctsv@vnua.edu.vn