Trang chủ > Công tác sinh viên > Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

THÔNG BÁO V/v cài đặt cài đặt ứng dụng VssID (BHYT điện tử)
04/12/2023
Sinh viên tra cứu mã BHYT của mình (nếu tham gia tại Học viện) tại link: http://tracuu.vnua.edu.vn/bhyt.php Hoặc https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx (nếu tham gia theo diện đối tượng khác)
> Xem thêm
Thông báo về việc đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2022
26/01/2022
THÔNG BÁO V/v đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2022
> Xem thêm
V/v cài đặt ứng dụng VssID
29/07/2021
Để công tác chuyển đổi số đạt kết quả tốt và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên tham gia BHYT, Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các Khoa triển khai hướng dẫn cho sinh viên cài đặt ứng dụng VssID
> Xem thêm
THÔNG BÁO V/v tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 6 năm 2021
29/07/2021
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm 2021
> Xem thêm
Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp từ ngày 01/4
12/04/2021
Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc. Mẫu thẻ BHYT mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT