Trang chủ > Thành tích đạt được

Giới thiệu

Thành tích đạt được

Thành tích của phòng những năm gần đây

Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHNNI về hoàn thành xuất sắc việc thực hiện chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị năm 2001

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong trường học giai đoạn 2001-2003

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý học sinh sinh viên giai đoạn 2002-2005.

Nhiều đồng chí cán bộ của phòng được nhận Bằng khen, giấy khen của Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng trường ĐHNNI.