Trang chủ > Công tác sinh viên > Đánh giá điểm rèn luyện

Đánh giá điểm rèn luyện

Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Học kỳ 2 năm học 2018-2019
03/10/2019
Ban CTCT&CTSV tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Học viện trước ngày 30/9/2019.
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT

tin nổi bật tin nổi bật