Trang chủ > Công tác sinh viên > Sinh viên đang học

Sinh viên đang học

Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2018 - 2019
17/05/2019
Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2018 - 2019 từ 13/05/2019 đến 11/06/2019
> Xem thêm
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019
05/04/2019
Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Ban CTCT&CTSV thông báo sinh viên chưa hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019 tại danh sách kèm theo
> Xem thêm
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2018
10/01/2019
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2018
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT