Trang chủ > Công tác chính trị > Công tác Đảng và Đoàn thể

Công tác Đảng và Đoàn thể

Học viện Nông nghiệp Việt Nam coi trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách sinh viên

Ngày 09/11/1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành Hiến pháp - đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Điều 8 Phổ biến giáo dục pháp luật quy định: Ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân.

Ngày Pháp luật Việt Nam
 

Với ý nghĩa trên, Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp tuyên truyền pháp luật thiết thực giúp cho mọi tổ chức, cá nhân ý thức hơn việc tuân thủ pháp luật; đánh giá những kết quả và hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; đồng thời là kênh phản biện tích cực dành cho những người thi hành pháp luật, giúp cải thiện và nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn coi trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách sinh viên. Học phần pháp luật đại cương và nhiều học phần luật chuyên ngành khác (Luật Kinh tế, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh, Luật Sở hữu trí tuệ…) là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của các ngành. Các thầy (cô) giảng dạy pháp luật sử dụng nhiều phương pháp phù hợp với đặc thù chuyên môn như: phương pháp sử dụng tình huống pháp luật, phương pháp trao đổi, phương pháp sử dụng mô hình phiên tòa hình sự...

Cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2018
Cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2018
 

 Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng, ban, khoa, Bộ môn Pháp luật và các tổ chức chính trị xã hội trong Học viện đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: tổ chức Ngày hội tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông; tổ chức chương trình tư vấn pháp luật, chính sách miễn phí cho sinh viên; tổ chức hội thảo/sinh hoạt chi đoàn đóng góp ý kiến về dự thảo Hiến pháp 2013; tổ chức tọa đàm bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013… Đặc biệt, hàng năm, nhân Ngày pháp luật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Học viện phối hợp với Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên, Bộ môn Pháp luật, Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút sự tham gia của hàng ngàn sinh viên trong Học viện.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, lễ kỷ niệm Ngày pháp luật Việt Nam, chương trình tổ chức chiếu phim chủ đề pháp luật và Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật năm 2019 sẽ diễn ra từ 19h00 đến 21h30 ngày 07/11/2019 (thứ Năm) tại Hội trường A. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của đông đảo cán bộ, viên chức, sinh viên trong Học viện để buổi lễ thành công và trở thành một hoạt động thường niên bổ ích./.


SỰ KIỆN NỔI BẬT