Trang chủ > Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Văn phòng

024.6261.7542

Phó Trưởng Ban phụ trách: TS. Nguyễn Tất Thắng

024.6261.7570

Phó trưởng Ban: TS. Vũ Văn Tuấn

024.6261.7503

Bộ phận chế độ chính sách

024.6261.7528

Bộ phận Hội trường

024.6261.7528

Bộ phận trang âm + tuyên truyền

024.6261.7542

Bộ phận lưu trữ hồ sơ

024.6261.7542

 

TT

Họ và tên

Phụ trách

ĐTDĐ

E-mail

1

Nguyễn Ngọc Ánh

Quân sự, Kỷ luật

0983.766.738

nnanh@vnua.edu.vn

2

Nguyễn Thái Sơn

Hồ sơ sinh viên, Hộ khẩu

0912.723.779

nguyensonctct@gmail.com

3

Trần Minh Đức

Chế độ chính sách, bảo hiểm y tế, học bổng, khen thưởng

0932.001.000

tmduc@vnua.edu.vn

4

Dương Thị Nhung

Báo chí, nhà truyền thống

0343.580.730

dtnhung@vnua.edu.vn

5

Nguyễn Năng Bình

Trang thiết bị, sân văn hóa sinh viên

0972.312.089

 

6

Tôn Nữ Tuyết Lan

Văn phòng, Hội trường

0902.026.098

lana1602@vnua.edu.vn

7

Trần Thị Phương Lan

Đoàn thanh niên

0978.371.525

ttplan@vnua.edu.vn

8

Hà Mạnh Hiếu

Đoàn thanh niên

0986.753.808

hieuctct@vnua.edu.vn

9

Vũ Thị Thanh Huyền

Văn phòng Đảng ủy

0936.468.956

vtthuyen@vnua.edu.vn

10

Mai Thị Thanh Tuyền

Văn phòng Công đoàn

0912.670.955

mtttuyen@vnua.edu.vn 

11

Nguyễn Thị Thu Trang

Bộ phận 1 cửa

0921.149.940

tranghan26101990@gmail.com