Trang chủ > Công tác sinh viên > Sinh viên đang học

Sinh viên đang học

THÔNG BÁO V/v phát Thẻ sinh viên K64

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2019-2020, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank - Chi nhánh Chương Dương) tổ chức phát Thẻ sinh viên cho tân sinh viên K64.

Ban CTCT&CTSV thông báo tới tất cả các sinh viên và đề nghị đại diện Ban cán sự các lớp sinh viên K64 đến nhận thẻ. Với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

* Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 16h00, ngày 18/10/2019 (thứ 6).

* Địa điểm: Hội trường C - Nhà hành chính.

Khi đến nhận thẻ, yêu cầu đại diện Ban cán sự các lớp mang theo Chứng Minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân và thẻ ngân hàng Vietinbank.

          Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban CTCT&CTSV, Phòng 101, Nhà hành chính.


SỰ KIỆN NỔI BẬT