Trang chủ > Chi Bộ Ban

Chi Bộ Ban

Đảng ủy Học viện chỉ đạo 30 chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 176-KH/ĐU ngày 25/9/2019 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, tính đến nay, đã có 30/44 chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019, Kế hoạch số 176-KH/ĐU ngày 25/9/2019.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổ trưởng tổ công tác số 1, PGS.TS. Lê Minh Lư - Đảng ủy viên, Tổ trưởng tổ công tác số 2, PGS.TS. Phạm Văn Hùng - Đảng ủy viên, Tổ trưởng tổ công tác số 3, thành viên tổ công tác của Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo đại hội
GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại các đại hội, GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã biểu dương, ghi nhận những thành tích các chi bộ đã đạt được trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hoạt động đoàn thể. Giáo sư khẳng định: Những thành tích đạt được của các chi bộ đã góp phần nâng cao thương hiệu và uy tín của Học viện ở trong nước và khu vực.

Đồng thời, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan đề nghị: Nhiệm kỳ 2020-2023 các chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, sinh viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và hoạt động đoàn thể.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của các chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2023.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội
Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

 Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của chi bộ, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến thể hiện được sự tâm huyết, phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, đảng viên trong chi bộ đối với sự phát triển của chi bộ và Đảng bộ Học viện.

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2023
Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2023

Như vậy, tính đến hết ngày 20/3/2020, toàn Đảng bộ đã có 30/44 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.p


SỰ KIỆN NỔI BẬT

tin nổi bật tin nổi bật