Trang chủ > Công tác chính trị

Công tác chính trị

Hỗ trợ đào tạo kĩ năng khởi nghiệp cho học sinh, thanh niên

GS. TS Nguyễn Thị Lan khẳng định, sẵn sàng hỗ trợ đào tạo kiến thức, kĩ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT, thanh niên và chuyển giao khoa học kĩ thuật cho ba huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất (Hà Nội).

Tại Hội nghị “Hợp tác phát triển nông nghiệp tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Thạch Thất (Hà Nội), giai đoạn 2024 – 2025”, đại diện lãnh đạo các huyện đề xuất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ địa phương nhiều chương trình, hoạt động; trong đó có triển khai các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho nông dân, cán bộ quản lý hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ quản lý sản xuất.

Hỗ trợ đào tạo kĩ năng khởi nghiệp cho học sinh, thanh niên ảnh 1

Lãnh đạo các địa phương Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ thăm quan các mô hình phát triển nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Các địa phương cũng kiến nghị Học viện hỗ trợ các mô hình chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp, hướng tới phát triển bền vững và tạo sinh kế cho nông dân. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, các biện pháp xử lý môi trường trong làng nghề, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, xây dựng và phát triển một số mô hình kinh tế, cây dược liệu…

Hỗ trợ đào tạo kĩ năng khởi nghiệp cho học sinh, thanh niên ảnh 2

GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tập trung vào một số công việc như: Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ, bảo quản, chế biến, xây dựng chuỗi giá trị.

Sẵn sàng hỗ trợ đào tạo kiến thức, kĩ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT, thanh niên và chuyển giao khoa học kĩ thuật cho ba địa phương Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất.

GS. TS Nguyễn Thị Lan

Mặt khác, phối hợp xây dựng thí điểm các mô hình nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn và bền vững.

Hỗ trợ đào tạo kĩ năng khởi nghiệp cho học sinh, thanh niên ảnh 3

Hội nghị “Hợp tác phát triển nông nghiệp tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Thạch Thất (Hà Nội), giai đoạn 2024 – 2025”.

Học viện phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị khoa học công nghệ và triển khai các dịch vụ xã hội như: chẩn đoán xét nghiệm, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, xử lý môi trường… Đồng thời, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, chương trình hợp tác trong nước và quốc tế phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện.

Theo: https://svvn.tienphong.vn/ho-tro-dao-tao-ki-nang-khoi-nghiep-cho-hoc-sinh-thanh-nien-post1635681.tpo


SỰ KIỆN NỔI BẬT