Trang chủ > Công tác sinh viên > Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

THÔNG BÁO V/v cài đặt cài đặt ứng dụng VssID (BHYT điện tử)

THÔNG BÁO

V/v cài đặt cài đặt ứng dụng VssID (BHYT điện tử)

 

Căn cứ Công văn số 94/BHXH GL ngày 24 tháng 5 năm 2021 về việc phối hợp thực hiện Công văn số 776/UBND-KGVX ngày 18 tháng 3 năm 2021 của UBND TP Hà Nội về việc triển khai ứng dụng VssID,

Hiện nay trên toàn quốc cho chấp nhận việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng ụng VssID - BHXH số trong khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh. Để công tác chuyển đổi số đạt kết quả tốt và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên tham gia BHYT, Ban CTCT&CTSV thông báo triển khai hướng dẫn cho sinh viên cài đặt ứng dụng VssID theo hướng dẫn trong phụ lục kèm theo.

Sinh viên tra cứu mã BHYT của mình (nếu tham gia tại Học viện) tại link: http://tracuu.vnua.edu.vn/bhyt.php Hoặc https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx (nếu tham gia theo diện đối tượng khác)

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 Nhà hành chính (024.6261.7528) hoặc Email: tmduc@vnua.edu.vn.

  1. Tra cứu mã BHXH
  • Sử dụng mã 10 số trên thẻ BHYT được cấp (Mẫu thẻ mới)
  • Sinh viên sử dụng thẻ cũ có trên 10 số cần xin cấp lại mẫu mới tại cổng thông tin Dịch vụ công hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội bất kỳ