Trang chủ > Công tác sinh viên > Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp từ ngày 01/4
12/04/2021
Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc. Mẫu thẻ BHYT mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám
> Xem thêm
Giải mã ký tự trên thẻ BHYT
18/12/2018
Dựa vào các ký tự trên, người dân có thể tự xác định được mình thuộc nhóm đối tượng tham gia nào và quyền lợi của mình khi đi khám chữa bệnh BHYT
> Xem thêm
THÔNG BÁO V/v cập nhật thông tin làm bảo hiểm y tế sinh viên năm 2018
28/11/2017
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho toàn bộ sinh viên của Khoa nhập thông tin cá nhân và thông tin hộ gia đình tại đường link: https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxhhssv
> Xem thêm
THÔNG BÁO V/v Khám sức khỏe đợt cuối cho sinh viên đại học khóa 62
15/11/2017
Để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên trong quá trình học tập, Trạm Y tế đề nghị ban cán sự các lớp triển khai Thông báo này đến các sinh viên chưa được khám sức khỏe trong đợt 1 và đôn đốc các bạn đến khám sức khỏe đầy đủ theo đúng quy định của Học viện.
> Xem thêm
Thu minh chứng thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 đối với sinh viên K62
14/09/2017
V/v thu minh chứng thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 đối với sinh viên K62
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT