Trang chủ > Công tác sinh viên > Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

THÔNG BÁO (V/v Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng Chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019)
08/05/2019
Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019 (danh sách đính kèm) vào ngày 22-23/05/2019, tại Hội trường A - Giảng đường
> Xem thêm
Danh sách sinh viên đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp Trình độ ĐH, CĐ, ĐH bằng 2 hệ chính quy tháng 1 năm 2019
22/04/2019
Danh sách sinh viên đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, ĐH bằng 2 hệ chính quy tháng 1 năm 2019
> Xem thêm
Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019
13/02/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT