Trang chủ > Công tác sinh viên > Sinh viên đang học

Sinh viên đang học

Dự tuyển Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel năm 2020
27/02/2020
Trong khuôn khổ phối hợp thực hiện cùng Công ty OLECO – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo dự tuyển Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel năm 2020.
> Xem thêm
Top 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam
24/02/2020
Dưới đây là danh sách 100 trường Đại học đáng học nhất Việt Nam được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Bốn tiêu chí được đưa ra để đánh giá các trường: nguồn lực, chất lượng học thuật, môi trường đào tạo và những trường có chỉ số tác động đối với cộng đồ
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT