Trang chủ > Công tác chính trị > Công tác Đảng và Đoàn thể

Công tác Đảng và Đoàn thể

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

 

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Nhân dịp năm mới 2020, thay mặt tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện, cán bộ, viên chức, người lao động cùng toàn thể nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2019 vừa qua, tiếp tục đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Học viện đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực hoạt động: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, xây dựng và quảng bá hình ảnh của Học viện ra xã hội, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở trong nước và quốc tế.

Những thành tựu đạt được là sự cố gắng không mệt mỏi, sự tận tụy, nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, sự cố gắng học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp của nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên Học viện.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016–2020), năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, kiên trì thực hiện những mục tiêu, giải pháp được xác định trong chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhằm xây dựng và phát triển Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế xuất sắc trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón xuân Canh Tý 2020, Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng rằng các cán bộ, viên chức, người lao động cùng các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, lao động, học tập với tinh thần trách nhiệm cao trên mỗi cương vị công tác của mình, chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung của Học viện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, góp phần xây dựng và phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam vươn tới tầm cao trong thời kỳ mới.

 

Kính chúc cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Học viện dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

 

Chúc mừng năm mới - Thắng lợi mới!

 

TM. ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

 

 

GS.TS. Nguyễn Thị Lan


SỰ KIỆN NỔI BẬT