Trang chủ > Học bổng - Du học > Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ

Xét cấp học bổng Agribank năm học 2017-2018

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

Số: 50 / HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Agribank

năm học 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________  

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa     

Trong năm học 2017-2018, Ngân hàng Agribank chi nhánh Chương Dương tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 4.000.000 đồng (gồm tiền mặt và 01 khóa học tin học quốc tế IC3 tại Trung tâm Tin học của Học viện). Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K59, K60 tích lũy đạt từ loại Giỏi trở lên, điểm rèn luyện loại Tốt.

Ưu tiên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: mồ côi, khuyết tật, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo… và các bạn có thành tích nghiên cứu khoa học, tham gia trình bày trong hội thảo quốc tế năm học 2016-2017.

Phân bổ chi tiết các Khoa:

STT

Khoa

Số lượng

(suất)

Ghi chú

1

Quản lý đất đai

01

 

2

Kinh tế và Phát triển nông thôn

02

 

3

Môi trường

01

 

4

Sư phạm và ngoại ngữ

01

 

5

Thú y

02

 

6

Nông học

02

 

7

Kế toán và Quản trị kinh doanh

02

 

8

Công nghệ sinh học

01

 

9

Công nghệ thực phẩm

02

 

10

Công nghệ thông tin

01

 

11

Cơ điện

01

 

12

Chăn nuôi

02

 

13

Lý luận chính trị và xã hội

01

 

14

Thủy sản

01

 

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc các đối tượng trên nộp hồ sơ về Khoa. Danh sách sinh viên đề nghị được nhận học bổng Agribank các Khoa lập theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00 ngày 15/11/2017.

Hồ sơ bao gồm:

 

-     Sơ yếu lý lịch (có ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương);

-     01 bản photo Chứng minh thư nhân dân;

-     01 bản photo Thẻ sinh viên;

-     Bảng điểm toàn khóa học (có xác nhận của Ban QLĐT);

-     Giấy xác nhận khuyết tật, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo… (nếu có).

-     Giấy chứng nhận tham gia hội thảo quốc tế, có bài báo quốc tế, hoặc giấy khen nghiên cứu khoa học cấp Học viện trở lên (nếu có).

 

Chi tiết liên hệ: P101, Nhà hành chính (Số điện thoại: 024.6261.7528)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTCT và CTSV.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hải


SỰ KIỆN NỔI BẬT