Trang chủ > Công tác sinh viên > Khen thưởng – Kỷ luật

Khen thưởng – Kỷ luật

Cảnh báo buộc thôi học sinh viên hết thời gian đào tạo tối đa cho phép
01/12/2017
Ban Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên bậc cao đẳng và đại học cảnh báo buộc thôi học vì hết thời gian đào tạo tối đa cho phép học tại Học viện
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT

tin nổi bật tin nổi bật