Học Bổng

Kết quả Tân sinh viên K64 trúng tuyển vòng phỏng vấn xét Học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả Tân sinh viên K64 trúng tuyển vòng phỏng vấn xét
Học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét cấp Học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019 vòng Hồ sơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả Tân sinh viên K64 trúng tuyển vòng phỏng vấn xét cấp Học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019 như sau:

  1. Danh sách sinh viên tham gia vòng phỏng vấn

TT

Mã Sinh viên

Họ lót

Tên

Ngày sinh

Lớp

1

646426

Đặng Kiều

Chinh

29/03/2001

K64KEE

2

641087

Nguyễn Kim

Dung

22/05/2001

K64CNTPB

3

645584

Nguyễn Tất

Đạt

05/06/2001

K64CNSHA

4

645669

Nguyễn Thị

Giang

08/05/2001

K64CNSHA

5

642888

Trần Thị Châu

Giang

12/05/2001

K64TYE

6

645718

Nguyễn Thị

11/03/2001

K64CNTPC

7

640979

Nguyễn Thị Thu

Hiền

19/05/2001

K64CNSHE

8

645175

Đỗ Thanh

Hòa

01/11/2001

K64KHCTA

9

646890

Hà Trung

Kiên

26/04/2001

K64NNCNC

10

646533

Đỗ Thị

Mai

23/10/2001

K64KDTPA

11

640001

Trần Đức

Minh

11/06/2000

K64KTTCE

12

641163

Phạm Minh

Ngọc

11/07/2001

K64TYC

13

642005

Nguyễn Thị Huyền

Nhung

09/01/2001

K64CNTPA

14

645892

Đỗ Thị

Nhung

02/05/2001

K64CNTPD

15

646436

Nguyễn Duy

Phước

27/10/2001

K64TYF

16

642595

Nguyễn Hà

Phương

21/11/2001

K64CNTPA

17

646009

Nguyễn Anh

Thư

17/10/2001

K64CNTPD

18

642611

Đỗ Thị Huyền

Thư

11/02/2001

K64TYD

2. Kế hoạch phỏng vấn

  • Thời gian phỏng vấn: Từ 13h30-17h30 ngày 18/9/2019. (Sinh viên có mặt lúc 13h15).
  • Địa điểm: Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đề nghị tân sinh viên K64 tham gia vòng phỏng vấn có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, mang theo CMTND/thẻ Căn cước công dân.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, phòng 101, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. SĐT: 024.6261.7528 / 0932.001.000. Email: tmduc@vnua.edu.vn


SỰ KIỆN NỔI BẬT