Trang chủ > Công tác sinh viên > Sinh viên đang học

Sinh viên đang học

Kiểm tra Bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên khoá 60

THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra Bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên khoá 60

Theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp Học bạ, Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu kiểm tra;

Ban Giám đốc yêu cầu sinh viên khoá 60, tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2015 phải nộp bằng tốt nghiệp THPT bản chính về Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên để kiểm tra theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

1. Hình thức nộp:

- Nộp theo lớp: Ban cán sự các lớp khoá 60 thông báo và ấn định thời gian vào một ngày cụ thể để yêu cầu sinh viên nộp bằng tốt nghiệp THPT bản chính và một bản công chứng cho lớp trưởng. Sau khi thu bằng, lớp trưởng sắp xếp thứ tự bằng tốt nghiệp theo danh sách sinh viên của lớp, nộp ngay về Ban CTCT và CTSV (phòng 104 nhà Hành chính) để tránh thất lạc trong quá trình thu nhận.

- Nộp cá nhân: Nếu sinh viên chưa nộp theo lớp, cần nộp trực tiếp về Ban CTCT và CTSV (phòng 104 nhà Hành chính).

2. Thời gian nộp: Từ ngày 09/3/2018 đến ngày 28/3/2018

Ban Giám đốc yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa, Ban cán sự các lớp sinh viên khoá 60 thông báo cho tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sinh viên không có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc bằng không phù hợp sẽ không được xét tốt nghiệp, bị xử lý buộc thôi học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


SỰ KIỆN NỔI BẬT