Trang chủ > Công tác sinh viên > Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Thông báo danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 đối với các ngành tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

TT

Ngành

Tổng điểm môn chủ chốt và môn không chủ chốt

Môn tiếng Anh

1

Bảo vệ thực vật

16.00

Đạt 50 điểm trở lên hoặc được miễn thi

2

Kế toán

15.50

3

Khoa học cây trồng

13.75

4

Khoa học môi trường

15.50

5

Phát triển nông thôn

14.50

6

Quản lý đất đai

13.25

7

Quản lý kinh tế

12.75

8

Quản lý kinh tế ứng dụng

12.00

9

Quản trị kinh doanh

13.75

Đạt 50 điểm trở lên hoặc được miễn thi

10

Thú y

13.75

Tra cứu danh sách trúng tuyển tại: http://www1.vnua.edu.vn:85/caohoc2018-trungtuyen/default.asp

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tel: (84-4) 62617520


SỰ KIỆN NỔI BẬT