Trang chủ > Học bổng - Du học > Du học - Trao đổi SV

Du học - Trao đổi SV

THÔNG BÁO V/v Học bổng sau đại học DAAD-SEARCA In-couuntry/In-Region năm học 2022-2023

The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research (SEARCA) thông báo cấp học bổng đào tạo sau đại học DAAD-SEARCA In-Country/In-Region năm học 2022-2023. Chương trình học bổng hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ thống đào tạo đại học định hướng quốc tế ở khu vực Đông Nam Á đáp ứng nhu cầu đóng góp cho sự phát triển bền vững.

1. Thông tin chương trình

Số lượng học bổng: 46 suất

- Bậc đào tạo: cao học hoặc tiến sĩ

- Chương trình giới hạn đối với những ngành đào tạo và trường đại học tiếp nhận sau đây:

i) Kasetsart University (KU - Thái Lan): Agricultural and Resource Economics (chương trình mới: Applied Economics for Agriculture and Environment), Tropical Agriculture, Environmental Science

ii) Universiti Putra Malaysia (UPM – Malaysia): Agricultural Economics, Plant Science, Plant Pathology, Environmental Engineering

iii) University of the Philippines Los Banos (UPLB – Philippines): Agricultural Economics, Agronomy, Plant Breeding, Plant Pathology, Genetics, Environmental Science.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

            - Ứng viên mang quốc tịch của quốc gia thành viên SEAMEO (Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines, Timor Leste, Thái Lan, Việt Nam)

- Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy thuộc cơ sở đào tạo/nghiên cứu hoặc cơ quan nhà nước trong khu vực Đông Nam Á, ưu tiên cán bộ làm việc toàn thời gian

- Không quá 35 tuổi (đối với bậc cao học), không quá 40 tuổi (đối với bậc tiến sĩ) tính đến thời điểm dự tuyển

- Đã hoàn thành bậc đào tạo gần đây nhất trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm dự tuyển

- Ý tưởng nghiên cứu của luận văn/luận án dự kiến phù hợp với chủ đề chủ đạo của SEARCA (Accelerating Transformation Through Agriculture Innovation – ATTAIN)

- Học viên/nghiên cứu sinh năm thứ nhất của 03 trường đại học được chỉ định đào tạo có thể dự tuyển.

3. Dự tuyển:

- Link thông tin chi tiết chương trình và dự tuyển trực tuyến: https://www.searca.org/daad-scholarship.

- Thời hạn dự tuyển: Ngày 31/10/2021.

4. Liên hệ giải đáp thông tin: Email: gsid@searca.org, Tel: (+63-49) 554-9330 to 39; 536-2290 local 2200 / (+63-2) 657-1300 to 1302, Education and Collective Learning Department – Graduate Scholarships and Institutional Development Unit – SEARCA.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm đăng ký dự tuyển./.


SỰ KIỆN NỔI BẬT