Trang chủ > Học bổng - Du học > Du học - Trao đổi SV

Du học - Trao đổi SV

THÔNG BÁO V/v Trao đổi sinh viên tại Đại học Ajou – Hàn Quốc

THÔNG BÁO

V/v Trao đổi sinh viên tại Đại học Ajou – Hàn Quốc

 

Đại học Ajou – Hàn Quốc thông báo Chương trình trao đổi sinh viên 2022. Sinh viên có thể tham gia trao đổi 01 học kỳ (Xuân/Thu) hoặc 01 năm học (02 kỳ Xuân và Thu).

- Học kỳ Xuân 2022: Ngày 01/3 – 20/6/2022

- Học kỳ Thu  2022: Ngày 01/9/ - 21/12/2022

- Năm học 2022: Ngày 01/3 – 21/12/2022.

1. Thông tin chi tiết chương trình và hồ sơ dự tuyển

Sinh viên tham khảo các tài liệu gồm Programs for International Students, Ajou University Fact Sheet (Academic year 2021-2022) và Pre-arrival Information for Exchang/Visiting Students (Fall semester 2021) tại https://oia.ajou.ac.kr/oia/incoming/exchange-overview.do.

2. Đề cử:

- Link đề cử sinh viên trao đổi: https://ko.surveymonkey.com/r/ajouspring2022

- Thời hạn đề cử sinh viên trao đổi cho học kỳ Xuân 2022: Ngày 15/11/2021.

3. Dự tuyển:

- Link dự tuyển: https://mhaksa.ajou.ac.kr:30443/public.html#!/e010402

- Link hướng dẫn và nộp hồ sơ dự tuyển: https://oia.ajou.ac.kr/oia/incoming/exchange-apply.do

- Nộp hồ sơ dự tuyển điện tử muộn nhất 23h59 ngày 30/11/2021.

- Sinh viên nên nộp Phiếu khám sức khỏe trước khi đến Hàn Quốc trao đổi do việc khám sức khỏe trong tình hình dịch COVID-19 không thuận tiện. Sinh viên tải Phiếu khám sức khỏe lên trang dự tuyển trực tuyến.

4. Liên hệ và nộp hồ sơ:

- Tham khảo tại địa chỉ website nêu trên hoặc liên hệ giải đáp về chương trình: Christina Gong, Coordinator | 국제교류팀 공예슬, International Exchange and Cooperation, Office of International Affairs, Ajou University, 206, World cup-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

16499, Republic of Korea, Tel: +82-31-219-2923   Fax: +82-31-219-2924, Email: incoming@ajou.ac.kr  Web: https://oia.ajou.ac.kr/.

- Nộp hồ sơ: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ dự tuyển điện tử và tải lên website dự tuyển trực tuyến của ĐH Ajou trong thời hạn nêu trên. Hô sơ scan được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 02462617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) trong thời hạn dự tuyển để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu có).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.


SỰ KIỆN NỔI BẬT